SOUČASNOST

Průzkum veřejného mínění

V období od června do srpna 2016 proběhl průzkum veřejného mínění týkající se spokojenosti se současným způsobem využití aqvaparku a očekávané změny od budoucí rekonstrukce. Počet respondentů, kteří vyplnili tištěný nebo elektronický dotazník, byl 1663.

Základní shrnutí výsledků průzkumu

  • Ankety se zúčastnilo 1663 obyvatel, což je cca 5 % obyvatel Příbrami, velkou část respondentů tvořili mladí lidé, zejména rodiče s dětmi, proto je nutné výsledky číst s ohledem na jejich účast v anketě.
  • Překvapivě velké procento lidí jezdí do aquaparku autem, budoucí podoba by tomuto trendu měla být nějak přizpůsobena.
  • Současná podoba zařízení je nevyhovující, mezi hlavní problémy patří zejména celkový stav zařízení (neatraktivnost, technické zařízení, čistota, teplota vody).
  • Naši respondenti jsou častými návštěvníky jiných aquaparků a je zajímavé, kolik jsou do návštěvy aquaparku ochotni investovat času. Polovina jich vyráží do Prahy, čtvrtina do Berouna a část ještě dál.
  • To, co by ocenili na budoucí podobě, jsou zejména atrakce (od skluzavek, toboganů a dalších zážitků až k různým wellness zařízením), které jim umožní trávit zde volný čas.
  • Nutno podotknout, že předpokladem vytvoření prostředí pro volnočasové využití aquaparku věcí je primárně kvalitní základní zázemí ( krom odstranění současných problémů také doplnění kapacit (např. skříňky, sprchy, toalety atp.), které schází zejména ve venkovní části.
  • Obecně lidé uvítají celkovou uzavírku, která po roce přinese požadovaný komfort.