3. 2. 2022

Příbramský aquapark je ve stádiu, kdy není možné odkládat komplexní rekonstrukci. Zastupitelé na jednání 17. 1. 2022 odhlasovali zvýšení limitní nabídkové ceny na částku 350 000 000 Kč.

Zvyšování cen stavebních materiálů a prací v posledních měsících dělá problémy při řadě připravovaných a realizovaných projektů. Podle předběžných tržních konzultací, které město Příbram zadalo na sklonku loňského roku, je u plánované rekonstrukce aquaparku jisté, že upravený projekt rekonstrukce aquaparku není možné realizovat bez určitého navýšení. „V rámci předběžných tržních konzultací se nám k projektu vyjádřily čtyři firmy. Závěrem bylo doporučení zvýšení limitní nabídkové ceny o 10-15 %. O zmíněném navýšení jednali zastupitelé, kteří schválili navrhovanou částku 350 000 000 Kč bez DPH,“ uvedl po jednání starosta Jan Konvalinka.

V diskuzi bylo několikrát zmíněno, že pokud se nepřistoupí k rekonstrukci, nebude možné dlouhodobě udržet aquapark v provozu. „Když použiji zdravotnický termín, nachází se aquapark v terminálním stádiu a s ohledem na řadu oprav, které si v posledním roce vyžádaly částku převyšující dva miliony korun, je jisté, že jeho oživení bez zásadního zásahu není možné,“ dodal starosta Konvalinka.

Dalším krokem v přípravě rekonstrukce je nastavení zadávacích podmínek, aby mohla být vyhlášena veřejná zakázka.