26. 6. 2020

O potřebě rekonstrukce aquaparku se hovoří zhruba od roku 2014. V letech 2016-2018 se tato problematika začala intenzivně řešit. Cena se postupně navyšovala a zastupitelé nyní přistoupili k přehodnocení záměru. 

V minulém volebním období byla zvolena nejrozsáhlejší varianta rekonstrukce aquaparku, která zahrnovala vodní svět s atrakcemi, saunový svět, saunovou zahradu, nové plavecké dráhy… Tato varianta původně počítala s investicí do 300 milionů korun. Postupně náklady dosáhly mnohem vyšších částek, vedení města tedy přišlo s návrhem na přehodnocení záměru.  

„Důvodů, proč jsme zastupitelům navrhli změnu, je hned několik. Je to například nepřehledná a matoucí situace ohledně vyhlašování veřejné zakázky, kdy jsme se vlivem mediálních sdělení a spekulací pro některé dodavatele stali nedůvěryhodnými obchodními partnery. Bohužel selhal model, kdy bychom se rozhodovali o realizaci zakázky až v okamžiku znalosti ceny. Dalším impulzem pro přehodnocení záměru byla předpokládaná hodnota zakázky, která atakovala hranici 500 milionů korun. K výčtu důvodů, které měly zaznít již na zrušeném březnovém zasedání, je nyní třeba přidat také aktuální situaci, kdy město musí pracovat s omezenými příjmy,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.  

Zastupitelé se k otázce zrušení zakázky rekonstrukce aquaparku v maximální variantě postavili jednomyslně. Na novém projektu se začne pracovat v širší skupině, do které jsou přizváni všichni zastupitelé. Varianta B by tak měla být představena na zářijovém zasedání zastupitelstva města.  

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram