12. 5. 2016

Celková modernizace Aquaparku Příbram přinese návštěvníkům rozšíření služeb a vyšší komfort

Minimálně sto milionů korun by bylo třeba investovat do kompletní obnovy a modernizace příbramského aquaparku. Tento hrubý odhad investičních nákladů vyplývá z dílčí analýzy, kterou si nechalo vypracovat vedení města Příbrami. S ohledem na stavebně technický stav konstrukcí a celkové zastarání instalací, technologií, provozů a rovněž nabízených služeb by rada města chtěla od zastupitelů získat souhlas se záměrem celkové rekonstrukce. Původně se počítalo s opravami na etapy, rada však navrhuje vzít si úvěr a modernizovat aquapark kompletně jako jeden celek.

Provoz Aquaparku Příbram, objektu postaveného v roce 1977, je dlouhodobě podfinancován a z tohoto důvodu došlo k postupné degradaci konstrukcí vlivem dlouhodobě nedostatečné údržby. Rovněž nabízené služby dnes již neodpovídají současným nárokům návštěvníků. Rodiny s dětmi, mládež a lidé vyhledávající relaxaci ve wellness provozech proto raději volí návštěvu lépe vybavených zařízení v okolních městech. „Aby náš aquapark přitáhl kromě plavců i tyto skupiny návštěvníků, je potřeba přistoupit k modernizaci se zásadními změnami, které si však vyžádají nemalé investiční náklady,“ konstatuje starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

„V současné chvíli jsou náklady na provoz i na nutné opravy, které udržují aquapark v provozuschopném stavu, ekonomicky i jinak neefektivní. I kdybychom teď do kompletní rekonstrukce nešli, stejně by bylo nutné opravy a výměnu technologií provést. Stálo by nás to mnoho milionů korun a návštěvník by nepoznal vůbec nic,“ hodnotí místostarosta města Příbrami Václav Švenda.

Hrubý odhad investičních nákladů, které jsou potřebné pro celkovou modernizaci aquaparku, činí 100 milionů korun. „Pokud zastupitelé záměr schválí, město si na jeho financování bude muset vzít úvěr,“ informuje dále Vařeka s tím, že vzhledem k šetrnému a úspornému hospodaření města v poslední době a blížícímu se splacení úvěrů z minulých let, si městská ekonomika tento úvěr může dovolit. „Aniž by byla vystavena neúměrným závazkům,“ zdůrazňuje starosta.

Rekonstrukce šaten a sprch, rozšíření wellness zóny (několik druhů saun a parních lázní, relaxační bazén s hydromasážními lavicemi, zážitkové sprchy, Kneippův chodník a další), více vodních atrakcí pro děti a mládež, rekonstrukce vířivých van, úprava odvodnění pochozích ploch kolem bazénu, či výměna a doplnění stávající bazénové technologie, opravy a úpravy stavebních konstrukcí. To je pouhý základní výčet navrhovaných úprav. „Tato opatření mají nejen zvýšit atraktivitu zařízení a tím zvýšit jeho návštěvnost, ale mají zároveň i snížit provozní náklady,“ vysvětluje dále místostarosta.

Starosta Vařeka na závěr hodnotí: „Máme dvě možnosti, jak se k dané věci postavit. Buď může město deset let spořit, každý rok si odkládat deset milionů korun stranou a až bude mít 100 milionů, tak začít rekonstruovat. Nebo je tady druhá možnost, udělat to hned, a z velké části to financovat z úspor, ke kterým díky tomu dojde,“ konstatuje s doplněním, že s úsporami provozních nákladů, s předpokládanou vyšší návštěvností a vyššími příjmy za vstupné s tím spojenými, z logiky věci vyplývá volit kompletní a celkovou rekonstrukci financovanou úvěrem.

Projekt je na samém počátku, při jeho přípravě vznikla i pracovní skupina složená z účastníků reprezentující různé zájmové skupiny, které aquapark využívají. V plánu je také zapojit veřejnost za účelem získání názorů a podnětů. Poté by měla být zpracována detailní studie, na jejímž základě bude vypracována projektová dokumentace.

Záležitostí se budou příbramští zastupitelé zabývat 23. května.

O Aquaparku Příbram

Stávající aquapark slouží široké veřejnosti k rekreačnímu i kondičnímu plavání. Velký podíl na využití zařízení má i výuka plavání, která v současnosti během školního roku využívá veškerou kapacitu aquaparku v dopoledních hodinách všedních dnů. Zařízení disponuje vnitřními krytými bazény a také venkovním letním koupalištěm, zároveň je jeho součástí sportovní hala.

Vnitřní zařízení obsahuje plavecký bazén o délce 25 metrů a šířce 15 metrů, dětský bazén o velikosti 12,5 x 6,5 metrů a dvě vířivé relaxační vany. Dále jsou zde k dispozici parní kabina a finská sauna, která je umístěna ve třetím nadzemním podlaží a funguje samostatně.

Venkovní letní koupaliště obsahuje 50 metrů dlouhý bazén o šířce 20 metrů a dětské brouzdaliště o velikosti 5 x 3,5 metrů.

Objekt aquaparku byl postaven v roce 1977, ve druhé polovině 90. let 20. století došlo k přístavbě západní tribuny sportovní haly. Po roce 2000 došlo k rekonstrukci šaten, kdy byly zrušeny oddělené šatny s vlastními parními kabinami a byly vybudovány šatny společné. Dále byly v bazénové hale vybudovány dvě vířivé vany a jako přístavba dva exteriérové tobogány se společným dojezdem.

Info zde: http://www.szm.pb.cz/

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram